Til innholdet

Priser og gebyrer

Barnehagene Legekontoret
Boligavdelinga Rennebuhallen
Plan- og byggesaker Matombringing
Eiendomsskatt Omsorgsboliger og trygdeboliger
Feiegebyrer Opphold helsesenteret
Fritidsklubben Praktisk bistand i hjemmet (hjemmehjelp)
Fysioterapi Renovasjon og slamgebyrer
Jordloven SFO
Kart og oppmåling Trygghetsalarm
Konsesjonssaker Utslippsaker
Kulturskolen i Rennebu Utenlandsvaksiner
  Vann og avløp

Barnehage

Gjelder fra 01.01.2018

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2018

Feiegebyrer

Gjelder fra 01.01.2018

Fritidsklubben

Gjelder fra 01.01.2018

Fysioterapi

Gjelder fra 01.07.2014

Jordloven

Gjelder fra 01.01.2018

Kart og oppmåling

Gjelder fra 01.01.2018

Konsesjonssaker

Gjelder fra 01.01.2018

Kulturskolen i Rennebu

Gjelder fra 01.01.2018

Legekontoret

Gjelder fra 01.01.2015

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2018

Omsorgsboliger og trygdeboliger

Gjelder fra 01.01.2018

Opphold helsenteret

Gjelder fra 01.01.2018

Rennebuhallen/samfunnshuset

Gjelder fra 01.01.2018

Renovasjon og slamgebyrer

Gjelder fra 01.01.2018

SFO

Gjelder fra 01.01.2018

Trygghetsalarm

Gjelder fra 01.01.2018

Utenlandsvaksinering

Gjelder fra 01.01.2014

Vann og avløp

Gjelder fra 01.01.2018

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 21. mars 2018
Tjenestebeskrivelser