Til innholdet

Matombringing

Gjelder fra 01.01.2018

Hjemmeboende Kr. 84,- (normal porsjon) og 94,- (stor porsjon) pr. middag

Beboere i boligavdeling Kr. 74,- pr. middag

Beboeren i boligavdeling Kr. 36,- pr. frokost el. kveldsmat

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018