Til innholdet

Omsorgsboliger og trygdeboliger

Gjelder fra 01.01.2018

Husleie Omsorgsboliger

Kr 4.725,- pr mnd + strøm etter forbruk

Husleie Trygdeboliger

Eldre trygdeboliger Per mnd + strøm
Leilighet nr 1 Kr 1 212,-
Leilighet nr 2 Kr 1 212,-
Leilighet nr 3 Kr 1 469,-
Leilighet nr 4 Kr 1 082,-
Leilighet nr 5 Kr 1 082,-
   
Nye trygdeboliger Kr 3 173,-
   
Rennebu Sanitet Kr 3 173,-
   
Innset Sanitet Kr 3 426,-     
Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018