Til innholdet

Opphold helsenteret

Gjelder fra 01.01.2018

 

Korttidsopphold Kr 155,- per døgn
Dag/nattopphold Kr 80,- per dag/natt
Langtidsopphold Individuelt etter inntekt

 
Ved langtidsopphold betaler du 75% av grunnpensjon. Dette trekkes direkte fra trygden.
Ved langtidsopphold betaler du i tillegg 85% av all annen inntekt minus skatt og eventuelle gjeldsrenter.
Dersom du innvilges langtidsopphold og har hatt ”tidsbegrenset opphold” eller opphold i sykehus, mindre enn 60 døgn i inneværende kalenderår, er første mnd ved langtidsopphold gratis.

Ved midlertidig opphold betaler du døgnpris for de første 60 døgn. Midlertidig opphold utover 60 døgn pr. kalenderår betales som langtidsopphold (sykehjem og sykehusdøgn medregnes).

Det er anledning til å søke kommunen om redusert egenbetaling dersom du har andre økonomiske forpliktelser.

Satsene fastsettes av staten ved inngangen av nytt år og gjelder for ett år av gangen.

Det sendes samlet regning en gang pr mnd etterskuddsvis.

Det foretaes en årlig etterberegning på grunnlag av skatteligningen.

Avlastningsopphold er gratis.

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018