Til innholdet

SFO

Gjelder fra 01.01.2018

 
Per mnd
Hel plass inkl. fridager Kr 2 890,-
Hel plass ekskl. fridager Kr 2 175,-
15 timer pr. uke inkl. fridager Kr 2 030,-
15 timer pr. uke ekskl. fridager Kr 1 310,-

 
50 % søskenmoderasjon for barn nummer 2, 3 osv.

Kostpenger kommer i tillegg.

Dersom skolefritidstilbudet følger skoleåret betales det for 5 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret. Dersom skolefritidstilbudet også omfatter deler av skoleferien betales det for 6 måneder i vårhalvåret og 5 måneder i høsthalvåret.

Ved ledig kapasitet selger SFO enkeltdager til de som allerede har plass i SFO:

1-5 timer kr. 190,-

6-9 timer kr. 320,-

Kostpenger kr. 15,-

Publisert: 6. juni 2009 ▪ Sist endret: 5. januar 2018