Til innholdet

Rennebuhallen/samfunnshuset

Gjelder fra 01.01.2018

UTDRAG AV UTLEIEPRISER FOR RENNEBUHALLEN

 Rennebuhallen:

LEIE FOR TRENING pris per time  
Lag og foreninger innenbygds utenbygds
Hele hallen Kr 180,- Kr 280,-
2/3 hall Kr 120,- Kr 200,-
1/3 hall Kr 60,- Kr 100,-
     
     
Bruk av garderobe er inkludert i prisen.    
     
KAMPER, ARRANGEMENT    
Andel av billettinntekter, minimum              Kr 250,- kr. 250,-
Døgnpris: Andel av billettinntekter, minimum Kr 2.700,- Kr 4.300,-

Det betales 10 % av billettinntekter inntil kr. 35.000

Det betales 20 % av billettinntekter utover kr. 35.000

                                                              

Bruk av garderober og kjøkken er inkludert i prisen ved døgnleie.

   
Pris for klargjøring av scene Kr 600,- (fastpris) Kr 600,- (fastpris)
Pris for klargjøring av gulvbelegg Kr 1.500,- (fastpris) Kr 1.500,- (fastpris)
Annen klargjøring (vaktmester) Kr 250,- Kr 250,-
     
SEPARAT LEIE AV GARDEROBE MED DUSJ    
Enkeltgarderobe Kr 60,- Kr 60,-
Garderobesett Kr 90,- Kr 90,-
     
Utleie av bord Kr 25,- per stk  
Utleie av stoler Kr 10,- per stk  
     

 

 

SAMFUNNSHUSET

Samfunnssalen hele, minimum                                                     kr. 150 pr. time

 

Det betales 10 % av billettinntekter.

Samfunnssalen nord                                                               kr. 100 pr. time

Samfunnssalen sør                                                                  kr. 100 pr. time

Foajee                                                                                      kr. 100 pr. time

Brylluper og lignende: leie av samfunnshus + kjøkken : 1 døgn kr. 3.000 samt kr. 1000 for leie kvelden før

                                                                                 1/2 døgn  kr. 2000

Lag og foreninger (øvelse, trening og faste møter)

 

Utleie til øvelser, trening og faste møter                              kr.   60 pr. time for innenbygds

                                                                                              kr. 100 pr. time for utenbygds

 

For garderober gjelder samme leietakster som for hallen.

 

Aktiviteten forutsettes avsluttet kl. 22.00

 

Kjøkken                               

 

Kjøkken                                                                              kr. 500 pr gang inkl. renhold.

Vask av utstyr lånt fra kjøkken                                             kr. 400

 

Event. Dårlig orden kan belastes med kr. 150,- pr. time.

 

Leietid

For alle arrangement regnes leietid etter den tid man legger beslag på lokalene.

 

Avbestilling

Lag som ikke melder avbud til fast trening/ konkurranse senest 1 uke før utleiedatoen må betale full pris.

 

Fullmakter

Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leie for enkeltstående arrangement som vanskelig lar seg plassere innen vedtatte regler.

 

Fortrinn ved leie

Innenbygds lag bør ha fortrinn ved leie av hallen.  Dette bør reguleres gjennom søknadsfrist.  Fortrinn bør også gjelde selv om man benytter mindre deler av hallen.  Ved større arrangement, konserter, kamper etc. må vanlig trening vike.

 

Ved fordeling av treningstid i Rennebuhallen skal aktiviteter for barn og unge prioriteres.  Idrettslagenes aktiviteter skal også prioriteres, først og fremst når deltakerne hører inn under kategorien barn og unge.

Publisert: 5. juni 2009 ▪ Sist endret: 2. mars 2018