Til innholdet

Reindrift

Rennebu kommune - rein i fjellet

Reindrifta i Trollheimen (Trollheimen-Sitje) har en vinterflokk på 1600 dyr fordelt på 5 Sijte-andeler. Sijte er en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer.

Last ned PDF om Trollheimen - Sijte

Vis hensyn til reinen!

Tamrein er det eneste beitedyret som benytter utmarksområdene hele året.

Publisert: 23. mars 2010 ▪ Sist endret: 1. februar 2013