Til innholdet

Voksenopplæring

 

Rennebu kommune vil:

 • arbeide for å oppfylle de rettigheter voksne i kommunen har etter lovverk og læreplaner
 • tilpasse opplæringen i forhold til individuelle behov der det er nødvendig
 • aktivt informere innbyggerne om deres rettigheter på området
 • drive aktivt utviklingsarbeid for å utvikle de tilbud som blir gitt

 
Den som skal få tilbud om voksenopplæring må være:

 • over opplæringspliktig alder
 • ikke ha fullført grunnskole eller tilsvarende
 • ha behov for fornyelse av grunnskoleopplæringen på grunn av sykdom eller skade
 • minoritetsspråklige voksne, utlendinger med oppholds-, arbeids- og bosettingstillatelse på lik linje med etnisk norske.

 
Voksenopplæringen består av:

 1. Grunnskoleopplæring for voksne
 2. Grunnskoleopplæring, spesialundervisning for voksne
 3. Opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere

 
 

Voksenopplæring i Rennebu kommune

Alle voksne over 20 år og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Publisert: 16. august 2010 ▪ Sist endret: 24. august 2017
Kontakt

Elena Selbekk
Leder EIK
(Enhet for integrering og kvalifisering)

Tlf. 72 42 81 87