Til innholdet

Opplæring i norsk og samfunnsfag for nyankomne innvandrere

Beskrivelse

Opplæring i norsk språk, samfunn og kultur. Kursene kan avsluttes med norskprøver, nivå 2 og 3, som kan brukes som dokumentasjon til videre skolegang og søknad om arbeid.

Målgruppe

Voksne flyktninger og innvandrere i Rennebu kommune som har behov for å lære norsk.

Kriterier/vilkår

Tilbudet gjelder alle.
De som har en oppholdstillatelse som gir "rett og plikt", og må gjennomføre minimum:

250 timers norskopplæring

50 timer samfunnskunnskap på et språk de forstår

Pris for tjenesten

Innvandrere som etter 1.9.2005 har fått førstegangs oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse, har rett til gratis opplæring.

De som hadde rett til gratis norskopplæring før 1.9.2005, beholder denne retten fram til 1.9.2010.

Alle andre må betale.

Om søknadsprosessen

Veiledning - hvordan få utføre eller motta tjenesten

For å bli registrert, må en møte opp personlig til voksenopplæringen.

Ta med pass/identifikasjonspapirer og gyldig oppholdstillatelse.

Søknadsfrist

Påmelding og oppstart av kurs gjennom hele skoleåret.

Søknaden sendes til

Kun personlig frammøte.

Søknadsbehandling

Alle som kan litt norsk, får kartlagt norsknivået sitt før de begynner på kurs.

Saksbehandlingstid

Alle som har søkt om kurs, får innkalling innen 3 måneder.

Klagemulighet

Fylkesmannen

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 31. august 2010