Til innholdet

Boligtilskudd utbedring/tilpasning

Rennebu kommune blir tildelt boligtilskudd til tilpasning fra Husbanken.

Er du allerede etablert i egen bolig, kan du få boligtilskudd for å tilpasse eller utbedre boligen slik at du kan bli boende. Det kan gjelde tilpasning til eget eller en husstandsmedlems handikap eller til utbedring, for eksempel etterisolering.

Boligtilskudd til tilpasning er økonomisk behovsprøv, og vil alltid bli skjønnsmessig vurdert.

Søknadsprosess:
Det må sendes skriftlig søknad med dokumentasjon til Rennebu kommune. Last ned søknadsskjema her(PDF) eller kontakt Servicetorget på tlf. 72 42 81 00 eller på
e-post postmottak@rennebu.kommune.no for søknadsskjema og mer informasjon.

Søknadsfrist:
Søknader behandles fortløpende

Tilskudd fra Husbanken

til etablering og tilpasning av bolig

Publisert: 31. august 2010 ▪ Sist endret: 2. august 2012