Til innholdet

Boligavdelingen

Gjelder fra 01.01.2018

Boavdelingen

Husleie

Pr. mnd

Strøm

pr. mnd

Leilighet 032 4.622,- 1080,-
Leilighet 037 3.781,- 1080,-
Leilighet 042 3.781,- 1080,-
Leilighet 047 3.781,- 1080,-
Leilighet 115 2.937,- 1080,-
Leilighet 122 4.202,- 1080,-
Leilighet 127 4.202,- 1080,-
Leilighet 132 4.202,- 1080,-
Leilighet 137 4.202,- 1080,-
Leilighet 142 4.622,- 1080,-
Leilighet 147 4.202,- 1080,-
Leilighet 152 4.202,- 1080,-
Leilighet 157 4.202,- 1080,-
Publisert: 28. desember 2011 ▪ Sist endret: 5. januar 2018