Til innholdet

Servicetorget

Servicetorget har blandt annet ansvar for

 • førstelinjetjenesten
 • sentralbord
 • kommunens post- og arkivsystem
 • bostøtte
 • boligtilskudd
 • startlån
 • parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • ledsagerbevis for funksjonshemmede
 • transporttjeneste for funksjonshemmede
 • kommunens hjemmeside/ facebookside
 • utsending av dokumenter til kommunale utvalg og råd
 • utleie av Rennebuhallen/samfunnshuset/Lågg-inn
 • Servicetorget innehar også en støttefunksjon for administrasjonen og kommunale enheter.

 
Servicetorget jobber for å gi innbyggerne best mulige tjenester slik at Rennebu skal bli et godt sted og være.

Servicetorget vil også være med på å gi Rennebu kommune, som vår arbeidsplass, et godt omdømme.

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 1. september 2014
Kontakt

Sentralbord 72 42 81 00
postmottak@rennebu.kommune.no

 
Leder
Gerd Krovoll
72 42 81 04

 
Konsulent
May Grethe Solberg
72 42 81 05
     
Servicevert
Janne Havdal Nordbø
72 42 81 06
 
Servicevert
Eli Hårstad
72 42 81 02