Til innholdet

Servicetorget

Servicetorget har blandt annet ansvar for

 • førstelinjetjenesten
 • sentralbord
 • kommunens post- og arkivsystem
 • bostøtte
 • boligtilskudd
 • startlån
 • parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 • ledsagerbevis for funksjonshemmede
 • transporttjeneste for funksjonshemmede
 • kommunens hjemmeside
 • utsending av dokumenter til kommunale utvalg og råd
 • utleie av Rennebuhallen/samfunnshuset
 • Servicetorget innehar også en støttefunksjon for administrasjonen og kommunale enheter.


Servicetorget jobber for å gi innbyggerne best mulige tjenester slik at Rennebu skal bli et godt sted og være.

Servicetorget vil også være med på å gi Rennebu kommune, som vår arbeidsplass, et godt omdømme.

Publisert: 29. april 2009 ▪ Sist endret: 12. februar 2010
Kontakt

Sentralbord 72 42 81 00
postmottak@rennebu.kommune.no

 
Leder
Gerd Krovoll
72 42 81 04

 
Servicevert
May Grethe Solberg
72 42 81 05

 
Servicevert
Solfrid Viggen
72 42 81 03
 
Servicevert
Janne Havdal Nordbø
72 42 81 06
 
Servicevert
Eli Hårstad
72 42 81 07