Du er her: Hjem / Korona / 3 bekreftet koronasmittet

Innhold

    3 bekreftet koronasmittet

    Venter svar på ytterligere én PCR-test

    Torsdag er det bekreftet tre nye koronatilfeller i Rennebu. To av disse knyttet til Landbruksmessa på Lillestørm sist helg. Den tredje er en skoleungdom som studerer i en annen kommune. 

    Så langt er det foretatt fire PCR-tester for personer som har testet positivt på hurtigtest denne uken. 

    Tiltak

    Vi forholder oss til de nasjonale føringene for smittevernrestriksjoner og så langt er det vurdert at det ikke er behov for lokale tiltak i Rennebu. Pandemien er ikke over, men inn i en ny fase; derfor er det viktigste vi gjør å fortsette vaksineringen, ta hensyn i hverdagen og teste oss ved symptomer.

    Testing og selvtester

    Det ble besluttet å avlyse julebordet for landbruksnæringen. Årsaken er at mange fra landbruket i Rennebu og Oppdal deltok på landbruksmesse sist helg, og flere fra begge kommunene er bekreftet smittet i etterkant av turen. Beslutningen er tatt i samråd mellom arrangør og kommuneoverlege.

    Helsesektoren har selv valgt å avlyse sitt julebord denne helgen da opprinnelig plan var å samle alle. Det er smitte i hele landet og selv om smittetrykket i Rennebu fortsatt er lavt skal du ikke langt utenfor kommunen før det er større smittepress.  

    Lev normalt, men ta hensyn

    Oppfordringen er fortsatt at vi skal leve som normalt, men ikke glem korona. Skal du ha arrangement eller dra på arrangement, aktiviteter, julebord, julehandle o.l. kan du gjøre enkle grep for at det skal bli en trygg opplevelse. Fokus på god håndhygiene og ikke delta om du er syk er to enkle tiltak som bidrar til å begrense smitterisikoen. Det er helt greit å bruke munnbind om ikke alle andre gjør det, det er helt fint å holde avstand til andre selv om det er lov å danse og klemme.

    Sist endret: 02.12.2021

    Fant du det du lette etter?

    Takk for din tilbakemelding

    Hva forsøkte du å finne?


    Helse og omsorg
    /helse-og-omsorg
    http://www.nrk.no/
    Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
    http://www.nrk.no/
    Hjelpemidler
    http://www.nrk.no/
    Sykehjem
    Hjemmetjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Avlastning
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
    Hjemmehjelp
    /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
    Hjemmesykepleie
    /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
    Hverdagsrehabilitering
    /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
    Kreftomsorg
    /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
    Matlevering
    /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
    Pårørendestøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
    Personlig assistent
    /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
    Trygghetsalarm
    Helse - og omsorgstjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
    Frisklivssentralen
    /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
    Hjelpemidler/ ergoterapeut
    /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
    Individuell plan
    /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
    Koordinerende enhet
    /innhold/helse-og-omsorg/lege/
    Lege
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Psykisk helse
    /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
    Rus
    /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
    Sykehjem
    /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
    Tannlege
    Barn og familie
    /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
    Barnevernstjenesten
    https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
    _blank
    Familievernkontor
    /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
    Fysioterapi
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
    Helsestasjon
    /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
    Svangerskap og fødsel
    Botilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
    Flyktningetjenesten
    /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
    Kommunal utleiebolig
    /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
    Omsorgsbolig/ Trygdebolig
    Arbeids - og aktivitetstilbud
    /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
    Aktivitetskontakt
    /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
    Arbeidssenter
    /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
    Dagsenter
    Andre tjenester
    /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
    Hukommelsesteam
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
    Miljørettet helsevern
    /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
    Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
    https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
    _blank
    Pasient - og brukerombud
    /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
    Reisevaksiner
    /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
    Sterk og stødig
    /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
    Transporttjenester (TT-kort)
    https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
    Verge
    NAV
    https://www.nav.no/
    _blank
    NAV
    Selvbetjening
    /innhold/korona/helse2/besoksregistrering-rennebu-helsesenter/
    Besøksregistrering
    Teknisk og eiendom
    /teknisk-og-eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
    Skal du bygge?
    Skal du bygge?
    Eiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
    Bostøtte
    /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
    Eiendomsskatt
    /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
    Hytte i Rennebu
    https://infoland.ambita.com/#/
    _blank
    Infoland
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Kommunale avgifter
    /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
    Startlån
    Planer og kart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    _blank
    Kunngjøringer og høringer
    Avfall
    /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
    Søppel
    https://www.remidt.no/#!/main
    _blank
    Åpningstider miljøstasjon
    https://www.remidt.no/
    Tømmekalender
    https://www.hamos.no/returpunkter/
    _blank
    Returpunkter hytteavfall
    Deling og oppmåling
    /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
    Deling av eiendom (skille ut tomt)
    /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
    Oppmåling
    Skal du bygge?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
    Skal du bygge, rive eller endre?
    /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
    Dispensasjon
    /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
    Reguleringsplaner
    /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
    Nabovarsel
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
    Gjerde fritidseiendom
    /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
    Skjema
    /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
    Boligtomter
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
    Vann og avløp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
    Kommunalteknisk VA-norm
    /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
    Privat vannforsyning
    /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
    Utslipp
    /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
    Varsling til innbyggere
    Vei
    /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
    Bompenger private veier
    /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
    E6 Ulsberg - Vindåsliene
    /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
    Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
    /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
    Gravemelding
    /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
    Kommunale veier
    /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
    Lagring av tømmer langs kommunale veier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
    _blank
    Trafikksikkerhetsplan
    /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
    Trafikksikker kommune
    Brann og feiing
    /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
    Brann og feiing
    Barnehage og skole
    /barnehage-og-skole
    Skole og SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
    Rennebu barne- og ungdomsskole
    /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
    SFO
    /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
    Skolerute
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
    Skoleskyss
    /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
    Skolemiljø
    /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
    Skoleplass og skolebytte
    /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
    Skolehelsetjenesten
    https://skole.visma.com/rennebu
    _blank
    Visma Flyt Skole
    https://my.showbie.com/signin
    _blank
    Showbie
    http://www.foresatteportalen.no/rennebu
    _blank
    Zokrates
    http://www.rennebuenspire.no/
    _blank
    Voll skole as
    Barnehager
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
    Barnehager i Rennebu
    /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
    Betaling
    /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
    Søk barnehageplass
    /globalassets/barnehage/2021-2022-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
    Tidsplan 2021-2022
    /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
    Vedtekter barnehage
    /globalassets/barnehage/arsplan-2021--2022-med-progresjonsplan_vonheim-bhg.pdf
    Årsplan Vonheim barnehage 2021/2022
    /globalassets/barnehage/voll-arsplan-2021-2022.pdf
    Årsplan Voll barnehage 2021/2022
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehagemiljo/
    Barnehagemiljø
    https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
    _blank
    Når må barnet være hjemme?
    /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
    Barnehagefakta.no
    Voksenopplæring
    /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
    Grunnskole for voksne
    /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
    Introduksjonsprogrammet
    /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
    Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
    /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
    Flyktningetjenesten
    Annet
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
    PP-tjenesten
    https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
    _blank
    Mobbeombud
    Kultur og fritid
    /kultur-og-fritid
    ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
    Kulturskolen
    Fritid
    /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
    Rennebuhallen
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
    Bålforbud
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    https://www.tt.no/barnas-naturverden/
    _blank
    Barnas naturverden
    /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
    Hjem for en 50-lapp
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
    Motorklubben
    https://rennebu.com/
    _blank
    Opplev Rennebu
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
    Reise kollektivt
    https://rennebu.com/lag-foreninger
    _blank
    Lag og foreninger
    Kultur
    /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
    Bibliotek
    /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
    Kulturskolen
    http://www.rennebumartnan.no/
    _blank
    Rennebumartnan
    /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
    Fritidsklubben
    /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
    Pilgrimsleden
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
    Kulturpris
    https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
    _blank
    Rennebufilmen
    /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
    Ungdommens kulturmønstring
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
    Kulturlandskap
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
    Kulturminner
    Opplevelser
    /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
    Aktivitetsparken
    https://www.tt.no/barnas-naturverden/
    Barnas naturverden
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
    Skiløyper
    https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
    Velkommen til Rennebu
    Tilskudd og støtteordninger
    /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
    Ledsagerbevis
    /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
    Spillemidler
    /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
    Kulturmidler
    /innhold/kultur-og-fritid/stipend-for-unge-utovere/
    Stipend for unge utøvere
    Landbruk og næring
    /landbruk-og-naring
    Landbruk
    /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
    Landbrukseiendom og konsesjon
    /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
    Tilskudd og erstatning
    /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
    Jordbruk
    /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
    Skogbruk
    /innhold/landbruk-nering/reindrift/
    Reindrift
    /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
    Beite og gjerding
    /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
    Prosjekt beitebur
    /innhold/landbruk-nering/husdyr/
    Husdyr
    Utmark og vilt
    /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
    Viltpåkjørsler
    /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
    Rovviltforvaltning
    /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
    Jegerprøve
    /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
    Båndtvang
    /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
    Jakt og fiske
    /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
    Motorferdsel
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjon og kulturlandskap
    Kart
    /innhold/landbruk-nering/gardskart/
    Gårdskart
    /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
    Vegetasjonskart
    /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
    Kart på nett
    Bonde
    /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
    Ny bonde
    /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
    Bonden i stress og ensomhet
    Planer
    /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
    Landbruksplan
    /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
    Beiteplan
    Verneområder
    /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
    Trollheimen landskapsverneområde
    /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
    Forollhogna Nasjonalpark
    /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
    Naturreservat
    Bygdeutviklingsmidler
    /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
    Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
    Næringsliv
    /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
    Næringshagen
    /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
    Starte bedrift?
    Politikk og administrasjon
    /politikk-og-administrasjon
    Politikk
    /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
    Politikere
    /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
    Råd og utvalg
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
    Politiske møter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
    Stortings- og sametingsvalg
    https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
    _blank
    Delegeringsreglement
    Beredskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
    Når krisen inntreffer
    https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
    _blank
    Råd om egenberedskap
    /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
    Politikontakt
    https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
    _blank
    Statsforvalteren i Trøndelag
    Enheter
    /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
    Telefonliste ansatte
    /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
    Organisasjonskart
    Økonomi
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
    Priser og gebyrer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
    Informasjon om fakturering
    /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
    Skatteoppkreveren
    http://revisjonmidtnorge.no/
    Revisor
    Selvbetjening
    /innhold/ledig-stilling/
    Ledig stilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
    Innlogging for ansatte
    https://prod01.elementscloud.no/publikum/940083672
    Postlister
    /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
    eDialog
    /innhold/politikk-og-administrasjon/besoksregistrering/
    Besøksregistrering kommunehuset
    Planer og retningslinjer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
    Kunngjøringer-høringer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
    Planer
    /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
    Våre nøkkelverdier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
    Retningslinjer for sosiale medier
    /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
    Personvernerklæring
    Borgerlig vigsel
    /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
    Gifte deg?
    Bevillinger
    /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
    Salgsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
    Serveringsbevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
    Skjenkebevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
    Ambulerende bevilling
    /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
    Skjenkebevilling for en enkeltanledning
    /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
    Etablerer- og kunnskapsprøve

    Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.