Du er her: Hjem / Oppdatert informasjon om koronavirus

Innhold

  Oppdatert informasjon om koronavirus

  Her legger vi ut fortløpende oppdateringer fra Rennebu

  Koronatelefon for Rennebu
  Tlf. 482 76 400 

  Åpningstider:
  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08.30 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30.

  Torsdag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30. 

  Har du spørsmål om korona og testing ta kontakt.

  Bestill koronatest elektronisk

  (skriv inn symptomer i kommentarfeltet)

  Vaksinetelefon for Rennebu
  Tlf. 481 44 635

  Mandag - fredag kl. 09.00 - 12.00

  Har du spørsmål om vaksinering ta kontakt.

  Nasjonal informasjonstelefon
  Tlf. 815 55 015
  Åpent hverdager kl. 08.00-15.30

  Legevakt 116 117
  Barnevernsvakta 02800

  Fakta, råd og tiltak fra folkehelseinstituttet

  Her finner du siste offisiell oppdatert informasjon om koronavirus i Rennebu kommune. Informasjonen er basert på de nasjonale bestemmelsene gitt av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, samt lokale tiltak besluttet av kommuneoverlegen. Disse tiltakene gjelder foreløpig til 13. april om ikke annet er beskrevet.

  En nye positiv prøve i Rennebu

  Vi har i kveld fått påvist en ny koronasmittet i Rennebu. Smitten knyttes til de to første smittetilfellene i Rennebu. Den smittede har allerede sittet i hjemmeisolasjon på bakgrunn av nær relasjon med de første smittetilfellene. Hjemmeisolasjon opprettholdes selvfølgelig i tråd med reglement. Det er ikke behov for videre smittesporing. Den smittede er en voksen med milde symptomer.

  Det er per i dag tatt 95 prøver i Rennebu, og vi har nå fem smittede. Alle prøvene er tatt på bakgrunn av kriteriene gitt av Folkehelseinstituttet.

  Publisert 27.03.20 kl. 21.39

  Skjerpede anbefalinger om å holde avstand

  Onsdagens pressekonferanse fra regjeringen presiserte at max 5.personer kan samles samtidig. I Rennebu har vi mange nærmiljøanlegg som er flittig brukt, derfor ønsker vi å minne om denne regelen. Lekeplassene er åpne, men begrensningen på maksimum 5 personer sammen samtidig må overholdes også ute.

  • Når vi er ute, bør vi ikke være mer enn fem personer i samme gruppe. Det gjelder ikke dem som er i familie eller i samme husstand
  • Når vi er innendørs på arbeidsplassen, bør vi ha minst to meters avstand til hverandre. Det gjelder ikke når vi er innendørs med familie eller personer i samme husstand.
  • I det offentlige rom bør vi holde minst en meters avstand til andre mennesker.

  Disse tiltakene som Regjeringen har innført gjelder fra 27. mars.

  Publisert 27.03.20 kl 16.19

  Oppkjøring av skiløyper

  Stenging av enkelte skiløypetraseer i kommunen oppheves. Grepet gjøres for å tilrettelegge for aktivitet for egne innbyggere. Det er som vanlig opp til hver enkelt løypeforening/sporkjører hvilke løyper som blir oppkjørt fremover.

  Publisert 27.03.20 kl. 16.00

  Utsettelse av betalingsfrist for kommunale avgifter

  Redusert aktivitet i næringslivet og påfølgende permitteringer av ansatte kan medføre at det blir vanskelig å betale gebyrene på vann og avløp samt eiendomsskatt innen fristen 1.april. Derfor gis det nå en generell utsettelse. Betalingsfristen utvides med en måned og ny betalingsfrist blir dermed 1.mai. Det vil ikke bli sendt ut ny faktura.

  Vi håper dette kan bidra til å lette situasjonen noe i en utfordrende tid. Ved eventuelle spørsmål knyttet til dette kan du kontakte økonomikontoret på tlf. 72 42 81 00 eller sende e-post til postmottak@rennebu.kommune.no

  Vi oppfordrer samtidig næringsaktørene om å ta kontakt med Maren Brevik i Rennebu næringsforening for spørsmål og dialog rundt situasjonen vi er inne i. Kommunens kriseledelse har faste møtepunkter med Brevik for gjensidig orienteringer og vurderinger av lokale tiltak.

  Maren Brevik tlf. 920 16 158, epost: maren@rennebu.com

  Publisert 27.03.20 kl. 15.57

  Viderefører lokale vedtak 2. april kl. 18.00

  Vedtak knyttet til innreiserestriksjoner fra fylkene sør for Dovre videreføres fra 26. mars og gjelde frem til og med 2. april kl. 18.00. Perioden kan forlenges i tråd med Regjeringens øvrige restriksjoner.

  Vedtak om inn- og utreiserestriksjoner samt overnattingsforbud videreføres fra 28.mars til og med 2.april kl. 18.00. Perioden kan forlenges i tråd med Regjeringens øvrige restriksjoner.
  Vedtakene gjøres av kommuneoverlegen med hjemmel i Smittevernloven § 4-1.

  Begge vedtakene åpner for unntak for personer i samfunnskritiske stillinger, pendlere osv.
  Er du i tvil om hvordan disse vedtakene vil påvirke deg og din hverdag? Vi har samlet en rekke spørsmål og svar her, i tillegg kan du ta kontakt på koronatelefonen tlf 72 40 25 57, Servicetorget eller på kommunens facebookside.

  To nye positive prøver i Rennebu

  Vi har i ettermiddag fått påvist to nye koronasmittede i Rennebu. Det er to voksne personer fra samme familie og hjemmehørende i Rennebu. De kom hjem fra Oslo 16.mars og har siden vært i karantene. Dette i tråd med vedtaket om reisekarantene gjort av kommuneoverlegen. Det har hindret videre smitte i vår kommune og viser at vedtakene virker etter hensikten.

  Personene sitter nå i hjemmeisolasjon og har ikke alvorlige symptomer. Det er utelukket at de har smittet andre etter at de kom fra Oslo, siden de har tatt de nødvendige forholdsregler.

  Det er per i dag tatt ca 80 prøver i Rennebu, og vi har nå fire smittede. Prøvene er tatt på bakgrunn av kriteriene gitt av FHI. Det gjøres daglig nye tester.

  Kriseledelsen synes det er godt å se at tiltak vi iverksetter hindrer smittespredning, og all ære til våre innbyggere som følger råd og retningslinjer!

  Publisert 24.03.20 kl. 19.15

  Livsgledetiltak til beboere

  Besøksforbudet kan for mange pasienter føles belastende. For selv om ansatte gjør sitt ytterste til å være sammen med pasientene og snakke med dem i ledige stunder, så vil det likevel ikke erstatte samværet med de nærmeste. For å øke kontakten mellom pasient og pårørende ønsker vi å tilby disse tilbudene:

  • Videosamtaler mellom pårørende og beboere. Dette gjelder beboere ved sykehjem, boligavdeling og omsorgsbolig. Tilbudet vil være noe begrenset og det må påberegnes at tilbudet kan endrer seg i takt med hvordan situasjonen utvikler seg. Videosamtalen foregår via messenger eller facetime.
  • Ta kontakt med Vegard eller Mona hverdager mellom kl. 08.00-15.30 for å sette opp time, eller om du har spørsmål.
   Vegard Løkslett tlf. 90199750 eller Mona Sørum tlf. 91527876
  • Vi vil være behjelpelig slik at pårørende kan stå utenfor vinduet til beboer, og snakke med beboer i telefonen samtidig. Dette kan organiseres ved at pårørende står ute i Sansehagen, og at beboer kan være inne i glassgangen for eksempel. Ansatte må da først kontaktes for å ta med beboer til avtalt sted til riktig tid.
  • Pårørende kan sende epost til beboere med brev og bilder som formidles videre. Epostadresse er: kontakt.helsesenter@rennebu.kommune.no

  Publisert 24.03.20 kl. 14.16

  Info til alle som ble satt i hjemmeisolasjon torsdag 19. mars

  Kommuneoverlegen har etter vurderinger bestemt at involverte i 2. og 4. klasse holdes i hjemmeisolasjon til og med torsdag 26. mars kl. 18.00. Dette gjelder elever med familier og de ansatte knyttet til de to klassetrinnene. Tiden fra man blir smittet til man blir syk er fra 0-14 dager, torsdag 26. mars er det 14 dager siden skolen stengte. Dette gjøres for å holde kontroll på eventuell smitte. Er du i hjemmeisolasjon og opplever symptomer ta kontakt med lege.
  Familien med smitte og andre i smitteoppsporingen vil få beskjed fra kommuneoverlege Arne Opdahl om hvor lenge hjemmeisolasjonen varer.

  En gledelig melding er at de 25 prøvene som ble tatt etter at vi fikk påvist smitte i Rennebu er negative. Det er i alt tatt 60 prøver så langt og fortsatt er det kun to positive. Det tas nye prøver daglig.

  Kommuneoverlegen med nytt vedtak gjeldende fra søndag 22.mars kl. 12.00 - reise og opphold i kommunen

  Det er fattet nytt vedtak knyttet til restriksjoner for reise og opphold i Rennebu kommune. Gjelder til 28. mars kl. 12.00.

  Det nye vedtaket betyr at du som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen forbys å overnatte her. Videre betyr det 14-dagers karantene for alle innbyggere i Rennebu som reiser utenfor kommunegrensa og kommer tilbake, uavhengig av varighet på reisen.

  Dermed vil du som utenbygds kunne komme til Rennebu på dagsturer. Selv om vi oppfordrer til å begrense turen hit og kun komme om du anser det som strengt nødvendig. Egne regler gjelder fortsatt for tilreisende fra fylkene sør for DovrePersoner som er tilreisende fra fylkene sør for Dovre (Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet) og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Rennebu kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise.  Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

  Du som bor i Rennebu vil ikke kunne dra på dagsturer ut av kommunen, uten å settes i karantene. Dere som allerede er på besøk i nabokommuner i dag må naturligvis ha anledning til å komme tilbake uten karantenetid, da det er kort varsel på dette vedtaket.

  Nødetater er unntatt dette vedtaket. Det samme gjelder følgende:

  • Personer som av helsemessige årsaker reiser til undersøkelser og kontroller og som ikke overnatter utenfor kommunens grenser, unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Det oppfordres til at undersøkelser som kan utsettes blir utsatt. Unntaket gjelder også for ledsager dersom det er nødvendig.
  • Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til en annen kommune unntas fra karantenekravet. De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs. at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.
  • Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

  Vedtaket finner du her

  Ofte stilte spørsmål

  Kan jeg dra på hytta?

  Vi ønske minst mulig ferdsel inn til kommunen, men du kan dra dagstur for å utføre strengt nødvendig vedlikehold for å unngå store materielle skader. Det innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i forbindelse med dagsturen. Dvs at det er strengt regime på at turen kun gjelder direkte til/fra hjemmet/reisemål. Det betyr f. eks at vi ikke ønsker at du drar på hytta for å gå på ski, sitte i solveggen eller utføre andre praktiske ting. 

  Det er forbud mot å overnatte på hytta for de som har bostedsadresse utenfor Rennebu kommune. Overtredelser knyttet til overnatting kan bli straffet med bøter eller fengsel.

  Jeg har ikke mulighet til å reise på dagstur til hytta i Rennebu. Er det mulig å få en tilbakemelding om status fra de som fører tilsyn med hyttene?

  Ja. Ta kontakt med Rennebu Frivilligsentral på tlf 724 26 264 på hverdager mellom kl. 08.00 - 15.30 så vil dette bli koordinert og du får direkte beskjed fra de som utfører tilsynet på din hytte. Er det nødvendige tiltak som må/bør utføres på hytta oppfordrer vi til å ta kontakt med Rennebu Hytteservice på tlf 416 56 996 eller andre lokale som kan utføre jobben for deg.

  Jeg bor i Rennebu og skulle vært til Oppdal på Vinmonopolet. Kan jeg gjøre det?

  Du kan dra til Oppdal, men da havner du automatisk i 14-dagers karantene når du kommer hjem. Det er mulig å bestille varer fra Vinmonopolet på nett og få levert på døren eller i post i butikk.

  Jeg bor i Rennebu og har behov for å hente ut medisiner fra apoteket. Hva gjør jeg?

  Har du allerede resept ringer du apoteket og bestiller medisinen. Den hentes på Coop Extra Berkåk samme dag hvis du bestiller på morgenen. Husk å ta med legitimasjon ved henting.

  Jeg bor i Rennebu og ønsker å dra på hytta i påska. Kan jeg det?

  Hvis du har bostedsadresse i Rennebu og hytta ligger i Rennebu kan du være på hytta i hele påska også med overnatting. Men vi oppfordrer også fastboende til å komme hjem fra hytta om de opplever symptomer knyttet til koronaviruset.

  Ligger hytta i en annen kommune kan du ikke dra på hyttetur med overnatting. Drar du på dagstur til hytte utenfor kommunegrensa havner du i 14-dagers karantene når du kommer hjem.

  Jeg bor i Rennebu og ønsker å låne ei hytte på Nerskogen der eierne ikke får brukt hytta denne påska. Kan jeg det?

  Samme svar som over. Leie blir da en sak mellom deg og hytteeier.

  Jeg bor i Rennebu og ønsker å besøke familien min på hytta i Singsås. Kan jeg det?

  Det kan du, men du vil da havne i 14-dagers karantene når du kommer hjem.

  Jeg jobber i Oslo og ønsker å dra hjem til familien min i Rennebu nå. Kan jeg det?

  Nei. Rennebu har innført begrensninger for personer i følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Personer fra disse områdene som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Dette gjelder ikke for gjennomreise. Vedtaket gjelder foreløpig frem til 26.mars.

  Delt foreldreansvar med foreldre i ulike kommuner? Dette er reglene for dere

  Barn med foreldrene i hver sin kommune er fritatt fra bestemmelsen så lenge barnet er friskt. Blir barnet syk ta kontakt med lege for individuell vurdering i deres situasjon. 

  Mine barn har bostedsadresse i Rennebu, men studerer og bor på hybel i annen kommune. Kan de komme hjem til Rennebu?

  Ja, men de vil automatisk havne i 14-dagers karantene.

  Hvorfor har Rennebu strengere restriksjoner enn nasjonale myndigheter? Har dere lov til det?

  Koronaviruset er ekstremt smittsomt og vi gjør de tiltak vi kan for å dempe smittepresset i egen kommune. Flere kommuner og regioner går derfor lengre enn nasjonale myndigheter for å ha bedre kontroll på smittespredning og bedre oversikt i arbeidet med smittesporing. I likehet med flere kommuner i Nord-Norge, Orkdalsregionen og Oppdal kommune gikk vi ut med innreiseforbud for alle tilreisende fra fylkene sør for Dovre(les mer om vedtaket her). Videre har vi nå gjort nye vedtak knyttet til inn- og utreise som er tilsvarende hva feks Oppdal kommune og Bodø kommune har gjort. Frosta kommune som tidlig ble hardt rammet gjorde drastiske tiltak tidlig og dette ser ut til å ha hatt god effekt på å begrense smitten. Våre restriksjoner er utarbeidet i samarbeid med andre kommuner, spesielt Oppdal kommune og er godkjent av fylkeslegen i Trøndelag. Smittevernloven står sterk og det er gjennom denne vi kan gå lengre enn sentrale myndigheter. 

  Hvor lenge vil vi være i denne situasjonen?

  Det er så godt som umulig å forutsi. Samtidig handler det også om hvor gode hver og en av oss er til å holde oss friske og unngå smitte. Mange vil oppleve det som krevende å følge med på stadig nye restriksjoner og vedtak, men situasjonen endrer seg hver dag og omtrent fra time til time. Vi prøver nå det vi kan for å gjøre en god forebyggende innsats. Resultatene vil ikke vises før om flere uker, men vi mener en streng linje tidlig kan gjøre oss i stand til å gå tilbake til normal drift tidligere enn uten disse tiltakene. 

  Hva står i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, jfr. fjerde ledd?

  Kap. 4. Andre smitteverntiltak
  § 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering
  Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta
  a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet.
  b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. Barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser - eller begrensninger i aktiviteter der,
  c) stans eller begrensinger i kommunikasjon
  d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,
  e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

  Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet eller for deler av landet.

  Fjerde ledd:
  Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_4

  Jeg er ukependler, kan jeg dagpendle en periode for å unngå karantene?

  Ja. Som dagpendler er du unntatt karantenebestemmelsen, men de personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i jobbkommunen. Dvs. at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder direkte til/fra hjemmet/jobbsted.
  Må du ukependle vil du automatisk havne i karantene når du kommer hjem.

  -

  Publisert 22.03.20 kl. 12.24, oppdatert 25.03.20

  Kan jeg reise på hytta? Nei

  Rennebu kommune ønsker ingen tilreisende fra andre kommuner på hyttene i denne krisesituasjonen. Vi går lengre enn sentrale myndigheter her på bakgrunn av den lokale situasjonen. Vi ønsker ikke økt smittepress og vi må ta vare på våre lokaltilpassede ressurser innen helsesektoren.
  Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 har kommuneoverlegen fattet vedtak om innreisebegrensninger til Rennebu fra og med 22.mars og i første omgang frem til og med 26.mars kl. 18.00.

  Rennebu kommune har nå et samarbeid med politi og frivillige om tilsyn av hyttefelt.

  Pulisert 20.03.30 kl 17.50

  Oppdatert informasjon etter første positive prøve i Rennebu

  I går kveld fikk vi altså våre første positive prøver på Korona-virus i Rennebu kommune. De smittede er i samme familie og har moderate symptomer. Smitten har sammenheng med UKM/BKM og senere øving med kulturskolen. Det betyr at vi har god kontroll på hvor smitten kommer fra og vi jobber nå intensivt med kartlegging av videre smitte. Det er gjort en grundig gjennomgang av aktuelle personer som kan være utsatt for smitte, og som vi da velger å sette i hjemmeisolasjon, sier kommuneoverlege Arne Opdahl.

  - Vi var godt forberedt på at dette kunne skje, og har satt inn alle nødvendige ressurser.

  Det er sendt ut sms fra skolen til de klassene som er berørt, med beskjed om at elever med familie og lærere/assistenter har hjemmeisolasjon. Elevene som var på samme undervisning på kulturskolen har fått samme beskjed. Det er i dag tatt 25 nye tester.
  Kommuneoverlegen forteller at han vil utnytte hjemmelen i smittevernlovens § 4-1 og gå kraftig til verks. Nå settes derfor alle involverte i hjemmeisolasjon, for å prøve å stoppe smitten. Dette vil berøre bortimot 100 personer.

  Det er viktig at vi holder oss rolig, følger de bestemmelsene som er satt av kommuneoverlegen og unngår spekulasjoner og rykter.
  - Jeg ber spesielt om at folk tenker over hva de skriver i sosiale medier. Vi må ta hensyn til personvern i slike saker, vise omsorg for de som er berørt og behandle hverandre med respekt. Det aller viktigste vi gjør er å respektere og følge de retningslinjer som gjelder, understreker Arne Opdahl.

  Hør og se kommuneoverlege Arne Opdahl forklare hvorfor alle involverte settes i hjemmeisolasjon her                 

  Publisert 20.03.20 kl. 16.48

   

  Påvist koronasmitte i Rennebu

  Kommuneoverlegen har i kveld mottatt beskjed om at koronavirus er påvist i Rennebu.
  Dette gjelder to personer bosatt i Rennebu kommune, et barn og en voksen.
  Begge har moderate symptomer og er i isolasjon sammen med sine familier.
  Kriseledelsen er samlet og nødvendige tiltak er satt i verk etter planer og retninglinjer.

  Den viktigste jobben er igangsatt med smitteoppsporing og ytterligere smitteverntiltak.
  Varsling av de dette angår er igangsatt.

  Publisert 19.03.20 

  Hjelp til ombringing av matvarer i Rennebu

  Frivilligsentralen organiserer hjelp til ombringing av matvarer for personer i karantene og personer i sårbare grupper som ikke bør gå på butikken.

  Dette tilbudet gjelder for personer i alle deler av kommunen.

  Frivilligsentralen kan også vurdere å bidra med andre tjenester ved behov, så lenge smittevernet blir ivaretatt på en god måte.

  De som utfører tjenestene får instrukser om smittevern og håndhygiene, så dette blir godt ivaretatt.

  Ta kontakt med Frivilligsentralen dersom du ønsker hjelp, eller har spørsmål om dette.

  Frivilligsentralen har døgnåpen telefon – tlf. 917 31 174.

  Fritak for foreldrebetaling i barnehager og SFO

  Regjeringa har bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet. Fritaket gjelder også for de som mottar et omsorgstilbud.

  Faktura for mars måned er sendt ut, og vi ber om at denne betales som normalt. Det vil bli foretatt en tilbakeføring for barnehage/SFO-plassen (inkludert kostpenger) for perioden barnehagen og SFO er stengt. Tilbakebetalingen vil skje så raskt som mulig.  

   

  Frivillig innsats

  Har du mulighet til å gjøre en frivillig innsats i disse koronatider setter vi utrolig pris på om du tar kontakt med Frivilligsentralen på telefon 72 42 62 64 eller 917 31 174. Vi ønsker å få en oversikt over hvilken ressurs du er i dette arbeidet. 

  Har du behov for hjelp tar du kontakt med Frivilligsentralen på samme telefonnummer. 

  Deltagere på UKM/BKM 5. mars

  Alle deltagere, dommere og publikum har karantene til 19. mars kl. 24.00

  En av våre utenbygdsboende kulturskolelærere som var tilstede på arrangementet har testet positivt på koronavirus.
  Kommuneoverlegen gir derfor beskjed om at alle som var på UKM/BKM den 5. mars har karantene i 14 dager fra denne datoen, til og med 19. mars kl. 24.00.
  Det er stor sannsynlighet for at han IKKE var smittebærer når han var med på UKM-arrangementet, den vanligste inkubasjonstiden er 2-5 dager, men kan vare opp til 14. dager. Ingen trenger å testes hvis det ikke er symptomer.
   
  Ved symptomer bes dere ta kontakt til koronatelefon i Rennebu tlf. 72 40 25 57.
  Vi forholder oss til anbefalte forskrifter fra Folkehelseinstituttet for å stoppe smitte.
  Ta vare på hverandre og overhold karantenefristen!

  Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

  • Skal ikke gå på skole eller jobb.
  • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
  • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
  • Skal ikke ta offentlig transport.
  Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
   

  Redusert tilbud ved kommunale helsetjenester

  For å stoppe spredning av Covid-19 blir tilbudet hos flere kommunale helsetjenester redusert i en periode, i tråd med helsedirektoratets anbefalinger.

  Dette gjelder følgende helsetjenester:

  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Psykiatritjenesten
  • Svangerskapsomsorg og helsestasjons- og skoletjenesten

  Vi vil fortsatt sikre at pasienter får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp, men det meste av pasientoppfølging vil skje over telefon så langt det er mulig. Alle som har framtidige avtaler med disse tjenestene vil bli kontaktet på telefon, og henvendelser per telefon vil bli besvart som normalt. Det må påregnes noe økt ventetid på helsetjenester som følge av koronaviruset.

  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  Konsultasjoner vil bli utsatt eller gjennomført over telefon så langt det er mulig.

  • Det blir fortsatt bli gjennomført vaksinasjon fra nyfødt til og med 15 mnd.
  • Det blir også gjennomført legekonsultasjon til barn ved alder 6 uker og 6 måneder.
  • Øvrige timer for barn ved helsestasjon har tilbud om konsultasjon per telefon.

  Alle som har fått tildelt time ved Rennebu helsestasjon vil bli oppringt i forkant av timen.

  Skolehelsetjenesten er stengt for besøkende, men vi kan fortsatt nås på telefon ved behov.

  Kontaktinformasjon helsestasjons- og skolehelsetjenesten:
  Helsesykepleier Ida Midthjell, tlf. 72 40 25 55/ 908 10 442
  Sykepleier, Therese Steinskog, tlf. 905 17 712

  Jordmor

  Jordmor vil i utgangspunktet ikke ha fast oppmøtetid i Rennebu de to nærmeste ukene (t.o.m. 27. mars, men kan bli forlenget), men kan nås på telefon 908 46 102. Man kan evt. ringe vakttelefon: 482 12 680.

  «Hjemmebesøk» av jordmor vil gjennomføres på helsestasjon, evt. via telefon. De som er oppsatt på timer vil bli oppringt i forkant av timen.

  Kontaktinformasjon jordmor:
  Eva Ishoel, tlf. 908 46 102

  Alarmtelefon for barn og unge

  Helsestasjonen minner også om alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111. Mange  barn/unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå  ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubber og andre steder  barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har  mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en  krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Derfor har vi nå åpent hele døgnet hele uken. Det er viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

  Barn og unge og voksne som er bekymret kan nå ringe Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116 111 hele døgnet. Der møter profesjonelle voksne som kan hjelpe. Man kan også sende SMS på tlf. 417 16 111, eller epost alarm@116111.no. På telefon fra utlandet +47 954 1 1 755.

  Psykisk helsetjeneste i Rennebu kommune

  All pasientkontakt vil så langt det er mulig foregå over telefon i stedet for konsultasjoner på helsesenteret eller i hjemmet. Dette avtales med den enkelte bruker. Alle som har framtidige avtaler vil bli kontaktet per telefon.
  Henvendelser vil bli besvart som normalt.

  For spørsmål knyttet til oppfølging hos psykisk helsetjeneste, ring eller send SMS til;
  Mona S. B. Sunnset, tlf. 993 24 480
  Magnus Normann, tlf. 468 44 223
  Hilde Bjerkset, tlf. 905 70 801

  Fysioterapeut og ergoterapeut

  All pasientkontakt som ikke anses som nødvendig helsehjelp utsettes inntil videre. Kun pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt, vurderes for behandling.

  For spørsmål knyttet til oppfølging hos fysioterapeut eller ergoterapeut, ta kontakt med;

  Kontaktinformasjon Fysio- og ergoterapeuter

  Kommunale fysioterapeuter
  Ingrid Husdal Dørum, tlf. 913 81 511
  Quyen-Dao Phan, tlf.  908 76 190

  Privatpraktiserende fysioterapeuter
  Solfrid Skjerve, tlf. 72 40 25 62
  Stein Bjerkset, tlf. 72 40 25 63

  Ergoterapeut
  Vegard Løkslett, tlf. 901 99 750

  Hjelpemiddeltekniker 

  Hjelpemidler kjøres ut ved akutte behov. Oppfordrer til at de som har mulighet til hente hjelpemidler selv gjør det.

  Ved behov for hjelpemidler, ta kontakt med:
  Ergoterapeut Vegard Løkslett, tlf. 901 99 750

  Begrenser oppkjøring av skispor og brøyting av hytteveier

  Som et ledd i å begrense antall turister og fritidsbeboere til Rennebu, besluttet kriseledelsen i møte 16.03.20 at det ikke skal kjøres opp skiløyper på Nerskogen og Gisnåsen/ Gisnadalen. Av samme årsak oppfordres det også til at hytteveier ikke brøytes.

  I ny forskrift som gjelder for hele landet er det viktig å igjen påpeke det som gjelder fritidseiendommer;
  «§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen. Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistret, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates».

  Vi ber dere innstendig om å rette dere etter dette pålegget

  Rennebu kommune innfører strengere bestemmelser for hjemmekarantene, tilreisende og gjennomreisende 

  Her finner du vedtak og bestemmelser (16.03.20)

  «For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 16.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

  1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.20 og gjelder til og med 26.03.20.

  2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. Rennebu kommune har mye gjennomgangstrafikk. Reisende i dette vedtaket er ikke å forstå som de som er på gjennomreise.  Det forventes likevel at de som er på gjennomreise ikke oppsøker store folkemengder, og gjør sitt ytterste for å begrense smittespredning.

  3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

  4) Vedtaket gjelder per 16.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestlandet. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

  Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

  Personer som eventuelt dagpendler i egen bil til nabokommune til Rennebu innenfor noen av de nevnte områder i 4) unntas fra forbudet. De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.

  Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

  Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

  Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

  Vedtaket kan du lese her

  Vedtaket har virkning fra 16.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

  Endring telefontider på legekontoret

  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 08.30 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30. 

  Torsdag: kl. 09.00 - 11.00 og kl. 12.30 - 14.30. 

  Koronatelefon - åpent hverdager kl. 08.00 - 15.30

  Har du spørsmål om korona? Du finner informasjon på vår nettside, www.helsenorge.no og www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no finner du nasjonale regler som gjelder for oss alle.

  Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, har vi opprettet en informasjonstelefon som er åpen hverdager 08.00-15.30. Har du spørsmål om testing, karantene, lokale bestemmelser osv. ring tlf. 72 40 25 57

  Ikke reis på hytta nå

  Vi i Rennebu er glad i hyttebefolkningen vår. Det er mange hytter i Rennebu, vi har en liten befolkning og et veldig begrenset helseapparat. Ved et smitteutbrudd, vil helsetilbudet vårt strekkes til det ytterste bare med å ta vare på lokalbefolkningen.

  Vi vil ikke ha kapasitet til å bistå deg dersom du er i karantene eller isolasjon, og vi vil heller ikke ha kapasitet til å ta oss av deg dersom du blir syk. Det er viktig at du oppholder deg der du har ditt primære helsetilbud.

  For å redusere spredning av smitte er det viktig at alle holder seg hjemme. Nasjonale myndigheter oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, det omfatter både innenlands og utenlandsreiser – også fritidsreiser.

  Derfor ber vi om at du ikke kommer til Rennebu nå. Vi takker for at du blir med på den store samfunnsdugnaden med å begrense konsekvensene av koronaviruset. Så ønsker vi deg hjertelig velkommen tilbake når Norge har fått situasjonen under kontroll. 

  Våre innbyggere bør heller ikke dra på sine hytter. Dette er i tråd med regjeringens føringer fra i går. Luftambulansen frarår folk som er satt i karantene å reise på hytta grunnet kapasitet. Det er sendt ut sms til kommunens innbyggere og hytteinnbyggere. 

  Kommunehuset, Rennebuhallen og biblioteket stengt for besøkende fra 13. mars

  Det oppfordres til å ta kontakt med oss enten på mail: postmottak@rennebu.kommune.no
  eller telefon 72 42 81 00. Vi vil i denne perioden ha utvidet åpningstid fra kl 08.00-15.30. 

  Sykehjemmet stengt for besøkende fra 12. mars

  Dette gjelder også tilgangen til omsorgsboligene og boligavdelinga. Arbeidssenteret er også stengt.

  Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

   

  Skoler og barnehager stengt fra 12. mars kl. 18.00

  Regjeringen har bestemt at alle barnehager og skoler stenges fra og med 12. mars til 26. mars 2020. Perioden kan forlenges. Målet er å forebygge og forsinke smittespredning av Koronavirus. Barnehage og skole holder likevel åpent for visse grupper for at viktige funksjoner i samfunnet skal opprettholdes. Dette gjelder for ansatte innenfor: 

  • Styring og kriseledelse
  • Forsvar
  • Lov og orden
  • Helse og omsorg
  • Redningstjeneste
  • Digital sikkerhet i sivil sektor
  • Natur og miljø
  • Forsyningssikkerhet
  • Vann og avløp
  • Finansielle tjenester
  • Kraftforsyning
  • Elektroniske kommunikasjonstjenester
  • Transport
  • Satellittbaserte tjenester


  I tillegg sørger barnehage og skole for et tilbud til barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

  Informasjon fra Rennebu barne- og ungdomsskole:

  Selv om skolen er stengt, har elevene rett og plikt på opplæring. Elevene har skoleutstyr (bøker og iPad/PC) hjemme, og det blir gjennomført undervisning digitalt på våre digitale plattformer. Undervisningsoppleggene følger gjeldende læreplan. 

  Når det gjelder elever med vedtak om spesialundervisning, samarbeider kontaktlærer/faglærer om oppleggene, slik at elevene mottar opplæring etter vedtak og i tråd med individuell opplæringsplan (IOP). 

  Vi ber om at foreldre bidrar til eget barns opplæring ved å sikre at barnet følger oppleggene som legges ut.  

  Skolen følger ordinære rutiner når det gjelder elevers fravær, det vil si at foreldre melder fravær via Visma Flyt Skole dersom barnet er sykt eller fraværende og ikke kan gjennomføre opplæringen. 

  Dersom elever i barneskolen trenger tilsyn/omsorg innenfor skoledagen pga kritiske jobbfunksjoner hos foresatte; ber vi om at behov meldes rektor på mobiltelefon. Det samme gjelder dersom det er barn med særlige omsorgsbehov som trenger et tilbud. Tilsynsordningen i skolen er åpen fra kl. 08.30 til 14.00. 

  Informasjon fra barnehagene:

  Barnehagene har et tilbud om tilsyn til barn av foreldre der begge foreldrene arbeider innenfor de kritiske samfunnsfunksjonene nevnt i listen ovenfor. I tillegg er det tilbud for barn med særlige omsorgsbehov. Behov for tilsyn meldes til styrer på mobiltelefon. Tilsynet/omsorgen vil ha åpningstid fra kl. 07.00 – 16.30. 

  NAV

  Kommunehuset er stengt, men du kan kontakte NAV Oppdal og Rennebu på telefon:

  Arnt Hove tlf. 926 13 231
  Hans Bøe tlf. 907 28 582

  Fakta, råd og tiltak

  Alltid oppdaterte fakta, råd og tiltak på nettsidene fra folkehelseinstituttet

  Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19

  Artikler publisert på nettsiden

  Sykehjemmet stenger for besøkende inntil videre Publisert: 12.03.2020
  Fra i dag og inntil videre

  Utvidede tiltak for å forebygge koronasmitte Publisert: 11.03.2020
  Fra onsdag 11. mars begrenses besøk til beboerne ved helsesenteret til nærmeste pårørende

  Oppdatering koronavirus Publisert: 09.03.2020
  Helsedirektoratet har forsterket tiltakene for forebygging av koronainfeksjon
    

  Koronavirus Publisert: 28.02.2020
  Rennebu legekontor gir følgende råd dersom du skulle mistenke smitte

  Sist endret: 27.03.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?


  Helse og omsorg
  /helse-og-omsorg
  http://www.nrk.no/
  Hjemmesykepleie/hjemmehjelp
  http://www.nrk.no/
  Hjelpemidler
  http://www.nrk.no/
  Sykehjem
  Hjemmetjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Avlastning
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmehjelp/
  Hjemmehjelp
  /innhold/helse-og-omsorg/hjemmesykepleie/
  Hjemmesykepleie
  /innhold/helse-og-omsorg/hverdagsrehabilitering/
  Hverdagsrehabilitering
  /innhold/helse-og-omsorg/kreftomsorg/
  Kreftomsorg
  /innhold/helse-og-omsorg/matlevering/
  Matlevering
  /innhold/helse-og-omsorg/avlastning/
  Pårørendestøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/personlig-assistent/
  Personlig assistent
  /innhold/helse-og-omsorg/trygghetsalarm/
  Trygghetsalarm
  Helse - og omsorgstjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/frisklivssentralen/
  Frisklivssentralen
  /innhold/helse-og-omsorg/hjelpemidler-ergoterapeut/
  Hjelpemidler/ ergoterapeut
  /innhold/helse-og-omsorg/individuell-plan/
  Individuell plan
  /innhold/helse-og-omsorg/koordinerende-enhet4/
  Koordinerende enhet
  /innhold/helse-og-omsorg/lege/
  Lege
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Psykisk helse
  /innhold/helse-og-omsorg/psykisk-helse/
  Rus
  /innhold/helse-og-omsorg/sykehjem/
  Sykehjem
  /innhold/helse-og-omsorg/tannlege/
  Tannlege
  Barn og familie
  /innhold/helse-og-omsorg/barnevernstjenesten/
  Barnevernstjenesten
  https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Trondheim/
  _blank
  Familievernkontor
  /innhold/helse-og-omsorg/fysioterapi/
  Fysioterapi
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/
  Helsestasjon
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/helsestasjon/#heading-h2-5
  Svangerskap og fødsel
  Botilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/helse-og-omsorg/flyktningetjenesten/
  Flyktningetjenesten
  /innhold/helse-og-omsorg/kommunal-utleiebolig/
  Kommunal utleiebolig
  /innhold/helse-og-omsorg/omsorgsbolig-trygdebolig/
  Omsorgsbolig/ Trygdebolig
  Arbeids - og aktivitetstilbud
  /innhold/helse-og-omsorg/aktivitetskontakt/
  Aktivitetskontakt
  /innhold/helse-og-omsorg/arbeidssenter/
  Arbeidssenter
  /innhold/helse-og-omsorg/dagsenter/
  Dagsenter
  Andre tjenester
  /innhold/helse-og-omsorg/hukommelsesteam/
  Hukommelsesteam
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/helse-og-omsorg/miljorettet-helsevern/
  Miljørettet helsevern
  /innhold/helse-og-omsorg/parkeringstillatelse-for-forflytningshemmede/
  Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
  https://helsenorge.no/pasient-og-brukerombudet/trondelag
  _blank
  Pasient - og brukerombud
  /innhold/helse-og-omsorg/reisevaksiner/
  Reisevaksiner
  /innhold/helse-og-omsorg/sterk-og-stodig/
  Sterk og stødig
  /innhold/helse-og-omsorg/transporttjenester/
  Transporttjenester (TT-kort)
  https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/
  Verge
  NAV
  https://www.nav.no/
  _blank
  NAV
  Selvbetjening
  /innhold/korona/helse2/besoksregistrering-rennebu-helsesenter/
  Besøksregistrering
  Teknisk og eiendom
  /teknisk-og-eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/Byggesaksregler/
  Skal du bygge?
  Skal du bygge?
  Eiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  /innhold/helse-og-omsorg/bostotte/
  Bostøtte
  /innhold/teknisk-og-eiendom/eiendomsskatt2/
  Eiendomsskatt
  /innhold/teknisk-og-eiendom/hytte-i-rennebu/
  Hytte i Rennebu
  https://infoland.ambita.com/#/
  _blank
  Infoland
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Kommunale avgifter
  /innhold/teknisk-og-eiendom/startlan/
  Startlån
  Planer og kart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  _blank
  Kunngjøringer og høringer
  Avfall
  /innhold/teknisk-og-eiendom/avfall/
  Søppel
  https://www.remidt.no/#!/main
  _blank
  Åpningstider miljøstasjon
  https://www.hamos.no/tommekalender/
  Tømmekalender
  https://www.hamos.no/returpunkter/
  _blank
  Returpunkter hytteavfall
  Deling og oppmåling
  /innhold/teknisk-og-eiendom/deling-av-eiendom-skille-ut-tomt/
  Deling av eiendom (skille ut tomt)
  /innhold/teknisk-og-eiendom/oppmaling/
  Oppmåling
  Skal du bygge?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/skal-du-bygge/
  Skal du bygge, rive eller endre?
  /innhold/teknisk-og-eiendom/dispensasjoner/
  Dispensasjon
  /innhold/teknisk-og-eiendom/reguleringsplaner/
  Reguleringsplaner
  /innhold/teknisk-og-eiendom/nabovarsel/
  Nabovarsel
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/byggesak/gjerde-fritidseiendom/
  Gjerde fritidseiendom
  /innhold/teknisk-og-eiendom/skjema/
  Skjema
  /innhold/teknisk-og-eiendom/boligtomter/
  Boligtomter
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vann-og-avlop/
  Vann og avløp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kommunalteknisk-va-norm/
  Kommunalteknisk VA-norm
  /innhold/teknisk-og-eiendom/private-anlegg/
  Privat vannforsyning
  /innhold/teknisk-og-eiendom/utslipp/
  Utslipp
  /innhold/teknisk-og-eiendom/varsling-til-innbyggere/
  Varsling til innbyggere
  Vei
  /innhold/teknisk-og-eiendom/bompenger-private-veier/
  Bompenger private veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
  E6 Ulsberg - Vindåsliene
  /innhold/teknisk-og-eiendom/fylkesveg-700-berkak-sentrum/
  Fylkesveg 700/ Berkåk sentrum
  /innhold/teknisk-og-eiendom/gravemelding/
  Gravemelding
  /innhold/teknisk-og-eiendom/vei/
  Kommunale veier
  /innhold/teknisk-og-eiendom/lagring-av-tommer-langs-kommunale-veier/
  Lagring av tømmer langs kommunale veier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/#heading-h2-6
  _blank
  Trafikksikkerhetsplan
  /innhold/teknisk-og-eiendom/trafikksikker-kommune/
  Trafikksikker kommune
  Brann og feiing
  /innhold/teknisk-og-eiendom/brann-og-feiing/
  Brann og feiing
  Barnehage og skole
  /barnehage-og-skole
  Skole og SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/rennebu-barne--og-ungdomsskole/
  Rennebu barne- og ungdomsskole
  /innhold/barnehage-og-skole/sfo/
  SFO
  /innhold/barnehage-og-skole/skolerute/
  Skolerute
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleskyss/
  Skoleskyss
  /innhold/barnehage-og-skole/skolemiljo/
  Skolemiljø
  /innhold/barnehage-og-skole/skoleplass-og-skolebytte/
  Skoleplass og skolebytte
  /innhold/helse-og-omsorg/skolehelsetjenesten/
  Skolehelsetjenesten
  https://skole.visma.com/rennebu
  _blank
  Visma Flyt Skole
  https://my.showbie.com/signin
  _blank
  Showbie
  http://www.foresatteportalen.no/rennebu
  _blank
  Zokrates
  http://www.rennebuenspire.no/
  _blank
  Voll skole as
  Barnehager
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehager-i-rennebu/
  Barnehager i Rennebu
  /innhold/barnehage-og-skole/betaling/
  Betaling
  /innhold/barnehage-og-skole/sok-barnehageplass/
  Søk barnehageplass
  /globalassets/barnehage/2021-2022-tidsplan-for-barnehagene-i-rennebu.pdf
  Tidsplan 2021-2022
  /innhold/barnehage-og-skole/vedtekter-barnehage/
  Vedtekter barnehage
  /globalassets/barnehage/arsplan-2021--2022-med-progresjonsplan_vonheim-bhg.pdf
  Årsplan Vonheim barnehage 2021/2022
  /globalassets/barnehage/voll-arsplan-2021-2022.pdf
  Årsplan Voll barnehage 2021/2022
  https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/
  _blank
  Når må barnet være hjemme?
  /innhold/barnehage-og-skole/barnehagefakta.no/
  Barnehagefakta.no
  Voksenopplæring
  /innhold/barnehage-og-skole/grunnskole-for-voksne/
  Grunnskole for voksne
  /innhold/barnehage-og-skole/introduksjonsprogrammet/
  Introduksjonsprogrammet
  /innhold/barnehage-og-skole/norskkurs-for-utlendinger/
  Norskkurs for minoritetsspråklige voksne
  Annet
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  /innhold/barnehage-og-skole/pp-tjenesten-i-rennebu/
  PP-tjenesten
  https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/ungdom/mobbeombudet/
  _blank
  Mobbeombud
  Kultur og fritid
  /kultur-og-fritid
  ~/link/c0496dfbae2c43758f726c695b313620.aspx
  Kulturskolen
  Fritid
  /innhold/kultur-og-fritid/rennebuhallen/
  Rennebuhallen
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/balforbud/
  Bålforbud
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  _blank
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/hjem-for-en-50-lapp/
  Hjem for en 50-lapp
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/motorklubben/
  Motorklubben
  https://rennebu.com/
  _blank
  Opplev Rennebu
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/kultur-og-fritid/reise-kollektivt/
  Reise kollektivt
  https://rennebu.com/lag-foreninger
  _blank
  Lag og foreninger
  Kultur
  /innhold/kultur-og-fritid/bibliotek/
  Bibliotek
  /innhold/barnehage-og-skole/kulturskolen-i-rennebu/
  Kulturskolen
  http://www.rennebumartnan.no/
  _blank
  Rennebumartnan
  /innhold/kultur-og-fritid/fritidsklubben/
  Fritidsklubben
  /innhold/kultur-og-fritid/pilgrimsleden/
  Pilgrimsleden
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturpris/
  Kulturpris
  https://www.youtube.com/watch?v=z09OlX1wMwk
  _blank
  Rennebufilmen
  /innhold/kultur-og-fritid/ungdommens-kulturmonstring/
  Ungdommens kulturmønstring
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturlandskap/
  Kulturlandskap
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturminner/
  Kulturminner
  Opplevelser
  /innhold/kultur-og-fritid/aktivitetsparken/
  Aktivitetsparken
  https://www.tt.no/barnas-naturverden/
  Barnas naturverden
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/skiloyper/
  Skiløyper
  https://www.visbrosjyre.no/RennebuKommune/WebView/
  Velkommen til Rennebu
  Tilskudd og støtteordninger
  /innhold/kultur-og-fritid/ledsagerbevis/
  Ledsagerbevis
  /innhold/kultur-og-fritid/spillemidler/
  Spillemidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturmidler/
  Kulturmidler
  /innhold/kultur-og-fritid/kulturstipend/
  Kulturstipend
  Landbruk og næring
  /landbruk-og-naring
  Landbruk
  /innhold/landbruk-nering/landbrukseiendom-og-konsesjon/
  Landbrukseiendom og konsesjon
  /innhold/landbruk-nering/tilskudd-og-erstatning/
  Tilskudd og erstatning
  /innhold/landbruk-nering/jordbruk/
  Jordbruk
  /innhold/landbruk-nering/skogbruk/
  Skogbruk
  /innhold/landbruk-nering/reindrift/
  Reindrift
  /innhold/landbruk-nering/beite-og-gjerding/
  Beite og gjerding
  /innhold/landbruk-nering/prosjekt-beitebur/
  Prosjekt beitebur
  /innhold/landbruk-nering/husdyr/
  Husdyr
  Utmark og vilt
  /innhold/landbruk-nering/viltpakjorsler/
  Viltpåkjørsler
  /innhold/landbruk-nering/rovviltforvaltning/
  Rovviltforvaltning
  /innhold/kultur-og-fritid/jegerprove/
  Jegerprøve
  /innhold/kultur-og-fritid/bandtvang/
  Båndtvang
  /innhold/kultur-og-fritid/jakt-og-fiske/
  Jakt og fiske
  /innhold/kultur-og-fritid/motorferdsel/
  Motorferdsel
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjon og kulturlandskap
  Kart
  /innhold/landbruk-nering/gardskart/
  Gårdskart
  /innhold/landbruk-nering/vegetasjonskart-og-naturtyper/
  Vegetasjonskart
  /innhold/teknisk-og-eiendom/kart-pa-nett/
  Kart på nett
  Bonde
  /innhold/landbruk-nering/ny-bonde/
  Ny bonde
  /innhold/landbruk-nering/bonden-i-stress-og-ensomhet-krise/
  Bonden i stress og ensomhet
  Planer
  /innhold/landbruk-nering/landbruksplan-og-beiteplan/
  Landbruksplan
  /innhold/landbruk-nering/beiteplan/
  Beiteplan
  Verneområder
  /innhold/landbruk-nering/verneomrader/
  Trollheimen landskapsverneområde
  /innhold/landbruk-nering/forollhogna-nasjonalpark/
  Forollhogna Nasjonalpark
  /innhold/landbruk-nering/naturreservat/
  Naturreservat
  Bygdeutviklingsmidler
  /innhold/landbruk-nering/investerings--og-bedriftsutviklingsmidlene/
  Investerings- og bedriftsutviklingsmidlene
  Næringsliv
  /innhold/landbruk-nering/naringshagen/
  Næringshagen
  /innhold/landbruk-nering/starte-bedrift/
  Starte bedrift?
  Politikk og administrasjon
  /politikk-og-administrasjon
  Politikk
  /innhold/politikk-og-administrasjon/Politikere/
  Politikere
  /innhold/politikk-og-administrasjon/rad-og-utvalg/
  Råd og utvalg
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politiske-moter/
  Politiske møter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/valg/
  Stortings- og sametingsvalg
  https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5022
  _blank
  Delegeringsreglement
  Beredskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/nar-krisen-inntreffer/
  Når krisen inntreffer
  https://www.sikkerhverdag.no/egenberedskap
  _blank
  Råd om egenberedskap
  /innhold/politikk-og-administrasjon/politikontakt/
  Politikontakt
  https://www.statsforvalteren.no/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/
  _blank
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Enheter
  /innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/
  Telefonliste ansatte
  /innhold/politikk-og-administrasjon/organisasjonskart/
  Organisasjonskart
  Økonomi
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/priser-og-gebyrer/
  Priser og gebyrer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/betalingssatser-og-fakturering/
  Informasjon om fakturering
  /innhold/politikk-og-administrasjon/okonomi/skatteoppkreveren/
  Skatteoppkreveren
  http://revisjonmidtnorge.no/
  Revisor
  Selvbetjening
  /innhold/ledig-stilling/
  Ledig stilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/innlogging-for-ansatte/
  Innlogging for ansatte
  https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/940083672/
  Postlister
  /innhold/politikk-og-administrasjon/edialog/
  eDialog
  /innhold/politikk-og-administrasjon/besoksregistrering/
  Besøksregistrering kommunehuset
  Planer og retningslinjer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer-horinger/
  Kunngjøringer-høringer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/planer/
  Planer
  /innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/
  Våre nøkkelverdier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/retningslinjer-for-sosiale-medier/
  Retningslinjer for sosiale medier
  /innhold/politikk-og-administrasjon/personvernerklaring/
  Personvernerklæring
  Borgerlig vigsel
  /innhold/politikk-og-administrasjon/gifte-deg/
  Gifte deg?
  Bevillinger
  /innhold/politikk-og-administrasjon/bevillinger/
  Salgsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/serveringsbevilling/
  Serveringsbevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling/
  Skjenkebevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/ambulerende-bevilling/
  Ambulerende bevilling
  /innhold/politikk-og-administrasjon/skjenkebevilling-for-en-enkeltanledning/
  Skjenkebevilling for en enkeltanledning
  /innhold/politikk-og-administrasjon/etablerer--og-kunnskapsprove/
  Etablerer- og kunnskapsprøve

  Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.