Til innholdet

AKTUELT

Vi håper på en kjempemønstring så meld dere på!

29. januar 2015

Rennebu familiesenter er et lavterskeltilbud utviklet gjennom et samarbeid mellom ulike faggrupper i enheten Helse, PPT, barnevern og psykiatritjenesten.

28. januar 2015

Søknadsfrist 08.02.2015

28. januar 2015

Søknadsfrist 1. mars

28. januar 2015

Skoledagen avsluttes kl. 12.50 på Berkåk skole

27. januar 2015

Søknadsfrist 06.02.2015

27. januar 2015