Til innholdet

AKTUELT

Sluttbehandles i kommunestyret 18. desember

18. november 2014

Aksjonen tilbyr “nødhjelp” til forfallstrua bygninger og andre objekter av kulturhistorisk verdi.

17. november 2014

I brevet som er sendt ut i forbindelse med eiendsomsskatt.

14. november 2014

Kortversjon er nå klar

14. november 2014

I forbindelse med planlegging av ny E6 fra Ulsberg til Melhus søker Statens vegvesen arealer for massedeponi og riggområder langs hele strekningen.

13. november 2014