Til innholdet

AKTUELT

Har i dag blitt enig om en intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene

4. mai 2016

Søknadsfrist 1. juni

2. mai 2016

Alle som ligger innenfor dekningsområdet kan nå bestille og kobles til

25. april 2016

1683 hytteeiere vil motta en hytteundersøkelse de nærmeste dagene

22. april 2016

Søknadsfrist 5. mai

21. april 2016

Rennebu kommune har i 2016 fått tildelt 1,5 millioner kroner fra Husbanken til viderefordeling

13. april 2016